Hoogwateroefening ‘Deining en Doorbraak’

Van 25 tot en met 29 september vindt de grootschalige crisisoefening ‘Deining & Doorbraak’ plaats langs de grote rivieren in Midden en Oost Nederland. Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoogwater in de rivieren, oefenen vijf waterschappen langs de Rijntakken samen met hun crisispartners.

In het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta vindt de oefening onder meer plaats bij de IJsseldijk langs het Kampereiland. Dit leidt in deze omgeving tot waarneembare activiteiten zoals dijkinspectie en het leggen van zandzakken.

Veiligheidsregio IJsselland is nauw betrokken bij de voorbereidingen en oefent vrijdag 29 september mee in de coördinatie van de crisisbeheersing. Eveneens een belangrijk rol in de oefening spelen de Gemeente Kampen en Defensie met de 43ste Gemechaniseerde Brigade uit Havelte.

OOK ‘S AVONDS EN ‘S NACHTS

Op woensdag 27 september vindt de oefening ook tijdens de avond- en nachtelijke uren plaats. Vrijwilligers van het dijkleger oefenen dan dijkinspecties langs de IJssel bij het Kampereiland. Tijdens de oefening wordt materieel van het waterschap en van defensie gebruikt, dus ook legervoertuigen. Bijvoorbeeld om zwakke plekken in de dijken op te sporen en te versterken bij dreigend hoogwater op de IJssel. Zowel vrijwilligers van het waterschap als reservisten van defensie bieden ondersteuning.

In Kampen oefenen op woensdagavond 27 september ook vrijwilligers van de Hoogwaterbrigade. Zij sluiten de tientallen mobiele onderdelen van de waterkering Kampen-Midden. Hun jaarlijkse oefening is dit jaar onderdeel van deze hoogwateroefening.

Project dijkversterking Kampereilanden

In deze hoogwateroefening betrekt het waterschap niet de regionale waterkeringen langs de buitenpolders op de Kampereilanden. Zoals bekend, wordt voor deze keringen aan verbeteringsplannen gewerkt. Het waterschap roept dus niet de vrijwilligers van de vrijwillige KEI-Brigade (Kampereilanden Brigade) op om aan de hoogwateroefening Deining en Doorbraak deel te nemen. De KEI-Brigade oefent (buiten de oefening) wel op maandagavond 2 oktober.